Down button

Rachel de Liefde

Bevroren vleugels

Artist Statement

Hoeveel mensen in Nederland maken een einde aan hun leven in één jaar? Afgelopen tien jaar zijn ruim zestienduizend mensen door zelfdoding overleden met bijna honderdduizend directe nabestaanden. Ik ben één van de honderdduizend. Duizend vragen Emoties als verdriet, onmacht, boosheid, eenzaamheid. Wanneer ik ze vast wil pakken, vliegen ze weg als vlinders. Ze zijn er altijd, antwoorden komen niet...

Project

Met mijn camera als vangnet pin ik mijn vluchtige vlinders vast. De sluitertijd bevriest de beweging, als vlinders met bevroren vleugels. Taboe rond zelfdoding, angst die het bij nabestaande maar ook andere teweeg brengt zorgt veelal voor een sociaal isolement. Praten wordt moeilijker en de stiltes groter. Door mijn vlinders te vangen, wil ik, het onaanraakbare aanraakbaar maken, het onbespreekbare bespreekbaar, voor mijzelf en al die mensen die direct en indirect te maken hebben met zelfdoding.

Rachel de Liefde
Rachel de Liefde