Down button

Nenah Gorissen

Nenah Manifest/maaniefeest - omhoogvaldag - diepzielduiken - klamme zomaarnachten - vraagzuchtig spijtvertering - genietmachine - iedereenzaam

Artist Statement
Project

De utopie van de waarheid: het samenvallen van het zelf met de wereld.
Hoe kun je leven in een wereld die niet van jezelf is, met een vrijheid waarvan je niet precies weet of ze een vloek is of een zegen?
Over de oerpijn van het bewustzijn. Over de gaten in mijn ziel die ik probeer te dichten met tekstueel en visueel dichten en hoe dicht ik tot slot bij mezelf zou kunnen komen.
Verhalen die geïnspireerd zijn op mijn echte gevoel en verzonnen gebeurtenissen.

Nenah Gorissen
Nenah Gorissen