Down button

Pascale Hustings

21 Nyx Boulevard

Artist Statement

In mijn fotografie wil ik de kijker ruimte en tijd, vorm en schaal op een andere manier laten ervaren. Mijn werk kan zich zowel ruimtelijk als plat manifesteren, of hergebruikt worden binnen een nieuw te ontstaan beeld. Ik voeg de foto’s naar mijn eigen inzicht zo samen dat er een beroep wordt gedaan op het visuele vermogen je te oriënteren binnen een imaginaire wereld.

Project

In mijn installatie ‘21 Nyx Boulevard’ levert het gevoel van ontbreken en leegte een andere wereld op. Buiten blijkt zonder verte, binnen niet op schaal en fantasie werelden lijken werkelijkheid. Categorie onbepaald, locatie onbekend. Deze vervreemding fascineert mij; het is mijn vertaling van ontheemding, ontwrichting, onthechting.

Pascale Hustings
Pascale Hustings