Down button

Annemarijn Vlinder

If A Tree Falls In A Forest

Artist Statement

Ik wil zoeken, zonder te willen vinden. Me verwonderen, je begrijpen, je verwarren. Ik wil je zien, mezelf in jou herkennen.

Geef me jou, dan geef ik je mij.

Project

Hikikomori (ひ き こ も り of 引 き 籠 も り; 'naar binnen trekken, beperkt worden, in een veilige plaats opgezogen', is een Japanse term om te verwijzen naar personen die zich acuut terugtrekken uit de samenleving, zoekend naar een extreme vorm van isolement en opsluiting.

Annemarijn Vlinder
Annemarijn Vlinder